[ chắn ] TTTT GIẢI ĐẤU " QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN 5 '

Thảo luận trong 'Hội chắn Kinh Bắc' bắt đầu bởi Hội chắn_Bắc Ninh, 24/3/24.

 1. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Phó trưởng ban Pháp chế nhân sự Hội chắn Hải Dương

 2. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Phó trưởng ban Pháp chế nhân sự Hội chắn Hải Dương

 3. ___MÂY___

  ___MÂY___ Chánh tổng

  TTTT giải đấu
  "QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN 5"
  Vào lúc 20h30,Tối nay ngày 19 tháng 04 năm 2024. Tại bàn 30_ PHỒNG PHỦ ĐƯỜNG _ KHU CHÁNH TỔNG.
  (*)_SẼ DIỄN RA TRẬN ĐẤU BÁN KẾT 2.
  (*)_Chắn thủ tham gia thi đấu : @vnt12 _@thuc0989_@ngominh1976_phuongmox12xv.
  Kt ván 23
  https://sandinh.com/replay3?l=l1sc71rn_v1h_5p
  ChanSD-Web-1.8.5 build 3922-2024-04-19 21-33-31.
   
 4. ___MÂY___

  ___MÂY___ Chánh tổng

  TTTT giải đấu
  "QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN 5"
  Vào lúc 20h30,Tối nay ngày 19 tháng 04 năm 2024. Tại bàn 30_ PHỒNG PHỦ ĐƯỜNG _ KHU CHÁNH TỔNG.
  (*)_SẼ DIỄN RA TRẬN ĐẤU BÁN KẾT 2.
  (*)_Chắn thủ tham gia thi đấu : @vnt12 _@thuc0989_@ngominh1976_phuongmox12xv.
  Kt ván 24
  https://sandinh.com/replay3?l=l1sc71vv_v1h_hx
  ChanSD-Web-1.8.5 build 3922-2024-04-19 21-36-04.
   
 5. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Phó trưởng ban Pháp chế nhân sự Hội chắn Hải Dương

 6. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Phó trưởng ban Pháp chế nhân sự Hội chắn Hải Dương

 7. ___MÂY___

  ___MÂY___ Chánh tổng

  TTTT giải đấu
  "QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN 5"
  Vào lúc 20h30,Tối nay ngày 19 tháng 04 năm 2024. Tại bàn 30_ PHỒNG PHỦ ĐƯỜNG _ KHU CHÁNH TỔNG.
  (*)_SẼ DIỄN RA TRẬN ĐẤU BÁN KẾT 2.
  (*)_Chắn thủ tham gia thi đấu : @vnt12 _@thuc0989_@ngominh1976_phuongmox12xv.
  Kt ván 25
  https://sandinh.com/replay3?l=l1sc71z3_v1h_2r
  ChanSD-Web-1.8.5 build 3922-2024-04-19 21-39-03.
   
 8. ___MÂY___

  ___MÂY___ Chánh tổng

  TTTT giải đấu
  "QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN 5"
  Vào lúc 20h30,Tối nay ngày 19 tháng 04 năm 2024. Tại bàn 30_ PHỒNG PHỦ ĐƯỜNG _ KHU CHÁNH TỔNG.
  (*)_SẼ DIỄN RA TRẬN ĐẤU BÁN KẾT 2.
  (*)_Chắn thủ tham gia thi đấu : @vnt12 _@thuc0989_@ngominh1976_phuongmox12xv.
  Kt ván 26
  https://sandinh.com/replay3?l=l1sc7243_v1h_9x
  ChanSD-Web-1.8.5 build 3922-2024-04-19 21-40-58.
   
 9. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Phó trưởng ban Pháp chế nhân sự Hội chắn Hải Dương

 10. ___MÂY___

  ___MÂY___ Chánh tổng

  TTTT giải đấu
  "QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN 5"
  Vào lúc 20h30,Tối nay ngày 19 tháng 04 năm 2024. Tại bàn 30_ PHỒNG PHỦ ĐƯỜNG _ KHU CHÁNH TỔNG.
  (*)_SẼ DIỄN RA TRẬN ĐẤU BÁN KẾT 2.
  (*)_Chắn thủ tham gia thi đấu : @vnt12 _@thuc0989_@ngominh1976_phuongmox12xv.
  Kt ván 27
  https://sandinh.com/replay3?l=l1sc7284_v1h_q4
  ChanSD-Web-1.8.5 build 3922-2024-04-19 21-43-25.
   
 11. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Phó trưởng ban Pháp chế nhân sự Hội chắn Hải Dương

 12. ___MÂY___

  ___MÂY___ Chánh tổng

  TTTT giải đấu
  "QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN 5"
  Vào lúc 20h30,Tối nay ngày 19 tháng 04 năm 2024. Tại bàn 30_ PHỒNG PHỦ ĐƯỜNG _ KHU CHÁNH TỔNG.
  (*)_SẼ DIỄN RA TRẬN ĐẤU BÁN KẾT 2.
  (*)_Chắn thủ tham gia thi đấu : @vnt12 _@thuc0989_@ngominh1976_phuongmox12xv.
  Kt ván 28
  https://sandinh.com/replay3?l=l1sc72da_v1h_3
  ChanSD-Web-1.8.5 build 3922-2024-04-19 21-46-27.
   
 13. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Phó trưởng ban Pháp chế nhân sự Hội chắn Hải Dương

 14. ___MÂY___

  ___MÂY___ Chánh tổng

  TTTT giải đấu
  "QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN 5"
  Vào lúc 20h30,Tối nay ngày 19 tháng 04 năm 2024. Tại bàn 30_ PHỒNG PHỦ ĐƯỜNG _ KHU CHÁNH TỔNG.
  (*)_SẼ DIỄN RA TRẬN ĐẤU BÁN KẾT 2.
  (*)_Chắn thủ tham gia thi đấu : @vnt12 _@thuc0989_@ngominh1976_phuongmox12xv.
  Kt ván 29
  https://sandinh.com/replay3?l=l1sc72i1_v1h_j3
  ChanSD-Web-1.8.5 build 3922-2024-04-19 21-49-19.
   
 15. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Phó trưởng ban Pháp chế nhân sự Hội chắn Hải Dương

 16. ___MÂY___

  ___MÂY___ Chánh tổng

  TTTT giải đấu
  "QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN 5"
  Vào lúc 20h30,Tối nay ngày 19 tháng 04 năm 2024. Tại bàn 30_ PHỒNG PHỦ ĐƯỜNG _ KHU CHÁNH TỔNG.
  (*)_SẼ DIỄN RA TRẬN ĐẤU BÁN KẾT 2.
  (*)_Chắn thủ tham gia thi đấu : @vnt12 _@thuc0989_@ngominh1976_phuongmox12xv.
  Kt ván 30
  https://sandinh.com/replay3?l=l1sc72lz_v1h_ht
  ChanSD-Web-1.8.5 build 3922-2024-04-19 21-51-47.
   
 17. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Phó trưởng ban Pháp chế nhân sự Hội chắn Hải Dương

 18. ___MÂY___

  ___MÂY___ Chánh tổng

  TTTT giải đấu
  "QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN 5"
  Vào lúc 20h30,Tối nay ngày 19 tháng 04 năm 2024. Tại bàn 30_ PHỒNG PHỦ ĐƯỜNG _ KHU CHÁNH TỔNG.
  (*)_SẼ DIỄN RA TRẬN ĐẤU BÁN KẾT 2.
  (*)_Chắn thủ tham gia thi đấu : @vnt12 _@thuc0989_@ngominh1976_phuongmox12xv.
  Kt ván 31
  https://sandinh.com/replay3?l=l1sc72q1_v1h_5r
  ChanSD-Web-1.8.5 build 3922-2024-04-19 21-54-07.
   
 19. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Phó trưởng ban Pháp chế nhân sự Hội chắn Hải Dương

 20. Thảo Anh 8509

  Thảo Anh 8509 Phó trưởng ban Pháp chế nhân sự Hội chắn Hải Dương

  Kết quả Bán Kết 1 - Giải đấu "QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN 5"
  20h30' 19/4/2024 - Tại Bàn số 29 - Phòng Phủ đường - Khu Chánh Tổng
  Giữa 04 chắn thủ: @Vuong gia Bin , @laquanhi , @ken_ars , @MT Đăng88
  Untitled.