DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC HỘI CHẮN KINH BẮC

Thảo luận trong 'Hội chắn Kinh Bắc' bắt đầu bởi Hội Chắn Bắc Ninh, 1/4/20.

 1. Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc

  Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc Hội chắn Kinh Bắc

  HỌ TÊN : NGUYỄN HỮU KIÊN

  KICK : @kienly999

  ID : 688999

  Số định danh : 19

  CHỨC DANH : ban tcsk Hội chắn Kinh Bắc

  SINH NHẬT: 21/01/1985

  ĐT: 0984132999

  ĐC: Tiên Du - Bắc Ninh
  AddText_04-27-01.43.17.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 30/4/24
 2. Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc

  Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc Hội chắn Kinh Bắc

  HỌ TÊN : ĐINH XUÂN CHÍNH

  KICK : @nguyen chinh76

  ID : 3028424

  Số định danh : 27

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT: 16/02/1969

  ĐT: 0984819510

  ĐC: Hương Mạc - Từ Sơn - Bắc Ninh
  AddText_04-27-01.47.25.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 30/4/24
 3. Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc

  Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc Hội chắn Kinh Bắc

  HỌ TÊN : NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG

  KICK : @BAC__NINH

  ID : 3788221

  Số định danh : 34

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT: 13/10/1977

  ĐT: 0963696556

  ĐC: Phù chẩn - Từ Sơn - Bắc Ninh
  AddText_04-27-01.56.52.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 30/4/24
 4. Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc

  Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc Hội chắn Kinh Bắc

  HỌ TÊN : Nguyễn Trọng Thuận

  ( Ra khỏi Hội kể từ ngày 20/05/2023 không còn là hội viên HCBN )

  KICK : @Doaremon

  ID : 7777777

  Số định danh : 07

  CHỨC DANH : CÔNG THẦN HCBN

  SINH NHẬT: 09/02/1983

  ĐT: 0946801166

  ĐC: Số 58 Phố Vũ - Phường Đại Phúc - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh .   
  Last edited by a moderator: 20/5/23
 5. Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc

  Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc Hội chắn Kinh Bắc

  HỌ TÊN : NGUYỄN DUY TRUNG
  ( Ra khỏi Hội kể từ ngày 18/12/2023 không còn là hội viên HCBN )
  KICK : @giamdocngheo

  ID : 5185409

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT: 01/10/1972

  ĐT: 0966898269

  ĐC: Hương Mạc - Từ Sơn - Bắc Ninh
   
  Last edited by a moderator: 18/4/24
 6. Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc

  Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc Hội chắn Kinh Bắc

  HỌ TÊN : NGUYỄN CÔNG TOÀN
  ( Ra khỏi Hội kể từ ngày 16/02/2023 không còn là hội viên HCBN )
  KICK : @tamquoc2014

  ID : 3214018

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT: 23/03/1983

  ĐT: 0978691108

  ĐC: - Bắc Ninh
   
  Last edited by a moderator: 18/4/24
 7. Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc

  Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc Hội chắn Kinh Bắc

  HỌ TÊN : ĐINH XUÂN THẮNG
  ( Ra khỏi Hội kể từ ngày 18/12/2023 không còn là hội viên HCBN )
  KICK : @luuduchoa90

  ID : 3442923

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT: 07/01/1990

  ĐT: 0848123536

  ĐC: Hương Mạc - Từ Sơn - Bắc Ninh
   
  Last edited by a moderator: 18/4/24
 8. Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc

  Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc Hội chắn Kinh Bắc

  HỌ TÊN : ĐINH XUÂN HÙNG
  ( Ra khỏi Hội kể từ ngày 18/12/2023 không còn là hội viên HCBN )
  KICK : @Hùng Tur Borg

  ID : 4887696

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT: 21/12/1990

  ĐT: 0898093415

  ĐC: - Bắc Giang
   
  Last edited by a moderator: 18/4/24
 9. Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc

  Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc Hội chắn Kinh Bắc

  HỌ TÊN : ĐÀO VĂN THÀNH ( kể từ ngày 01/02/2021 không còn là hội viên HCBN )

  KICK : @Quangnam2te

  ID : 4811212

  SINH NHẬT: 23/02/1987

  ĐT: 0987222087

  ĐC: Đồng Nguyên - Từ Sơn - Bắc Ninh
   
  Last edited by a moderator: 18/4/24
 10. Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc

  Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc Hội chắn Kinh Bắc

  HỌ TÊN : NGUYỄN HỮU HÙNG ( kể từ ngày 01/02/2021 không còn là hội viên HCBN )

  KICK : @Hungghost

  ID : 3123433

  SINH NHẬT: 27/01/1983

  ĐT: 0334861573

  ĐC: - Từ Sơn - Bắc Ninh
   
  Last edited by a moderator: 18/4/24
 11. Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc

  Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc Hội chắn Kinh Bắc

  HỌ TÊN : ĐỖ ĐÌNH TÙNG

  KICK : @bach_thu_leo_8do

  ID : 1977368

  Số định danh : 48

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT: 19/10/1986

  ĐT: 0942412322

  ĐC: Hương Mạc - Từ Sơn - Bắc Ninh
  AddText_04-27-01.59.08.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 30/4/24
 12. Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc

  Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc Hội chắn Kinh Bắc

  HỌ TÊN : NGÔ ĐỨC HIỆP ( kể từ ngày 01/02/2021 không còn là hội viên chính thức của Hội Chắn Bắc Ninh )

  KICK : @Mr Hiệp BN

  ID : 761710

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT: 27/03/1985

  ĐT: 0982141385

  ĐC: Tương giang - Từ Sơn - Bắc Ninh
   
  Last edited by a moderator: 18/4/24
 13. Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc

  Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc Hội chắn Kinh Bắc

  HỌ TÊN : NGUYỄN VĂN HIỂN

  KICK : @thantaiden1234

  ID : 4518630

  Số định danh : 54

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT:22/08/1980

  ĐT: 0338039380

  ĐC: - Từ Sơn - Bắc Ninh
  AddText_04-27-02.02.47.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 30/4/24
 14. Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc

  Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc Hội chắn Kinh Bắc

  HỌ TÊN : BÙI QUANG NGỰ
  ( Ra khỏi Hội kể từ ngày 01/01/2023 không còn là hội viên HCBN )
  KICK : @Mr.Ngự

  ID : 9999999

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT: 29/09/1984

  ĐT: 0982930184

  ĐC: - Từ Sơn - Bắc Ninh

   
  Last edited by a moderator: 18/4/24
 15. Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc

  Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc Hội chắn Kinh Bắc

  HỌ TÊN : LƯƠNG VĂN CHÍN ( kể từ ngày 01/02/2021 không còn là hội viên HCBN )

  KICK : @chin px hn 82

  ID : 3107237

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT: 18/12/1982

  ĐT: 086917682

  ĐC: Hà Tây - Hà Nội
   
  Last edited by a moderator: 18/4/24
 16. Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc

  Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc Hội chắn Kinh Bắc

  HỌ TÊN : NGUYỄN VĂN NINH

  KICK : @anh ninh 1980

  ID : 5069673

  Số định danh : 58

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT: 26/04/1980

  ĐT: 0964520369

  ĐC: Long châu - yên phong - Bắc Ninh
  AddText_04-27-05.00.53.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 30/4/24
 17. Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc

  Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc Hội chắn Kinh Bắc

  HỌ TÊN : BÙI TRỌNG QUÂN

  KICK : @quanbep29

  ( Kể từ ngày 10/02/2021 không còn là hội viên HCBN )
  ID : 5734229

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT: 29/12/1986

  ĐT: 0986365178

  ĐC:
   
  Last edited by a moderator: 18/4/24
 18. Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc

  Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc Hội chắn Kinh Bắc

  HỌ TÊN : NGUYỄN VĂN BÌNH

  KICK : @anh ham choj

  ( Kể từ ngày 10/02/2021 không còn là hội viên HCBN )
  ID : 2821493

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT: 05/06/1986

  ĐT: 0399068222

  ĐC: Long châu - yên phong - Bắc Ninh
   
  Last edited by a moderator: 18/4/24
 19. Mr Hiệp BN

  Mr Hiệp BN Dân đen

  Định danh của e là 50. Địa chỉ Tương Giang - Từ Sơn mà a
   
 20. Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc

  Pháp chế Nhân sự HC Kinh Bắc Hội chắn Kinh Bắc

  HỌ TÊN : ĐÀM THẬN HẢI
  ( Ra khỏi Hội kể từ ngày 16/02/2023 không còn là hội viên HCBN )

  KICK : @2tomtinso

  ID : 5047267

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT: /1994

  ĐT: 0

  ĐC: Hương Mạc từ sơn Bắc Ninh
   
  Last edited by a moderator: 18/4/24