[Sự kiện] VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023

Thảo luận trong 'Hội chắn Kinh Bắc' bắt đầu bởi tukhieu, 19/6/23.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

  TTTT: Giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023"
  Chung kết giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023" . Diễn ra vào lúc 20h30’ ngày 11/7/2023.
  - Địa điểm thi đấu: Bàn 30 - P. Phủ Đường - K. Chánh Tổng
  Giữa 04 chắn thủ: @VuiNgo96 , @STROLLYMAN76, @Bà Gấu 1983, @Tackehoa8x8.
  Kết thúc ván 21: https://chanphom.com/replay3?l=l1rxmyls_v1h_7b
  Chắn Pro 4.0 - 2023.07.11.21.22.39.
   
 2. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

  TTTT: Giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023"
  Chung kết giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023" . Diễn ra vào lúc 20h30’ ngày 11/7/2023.
  - Địa điểm thi đấu: Bàn 30 - P. Phủ Đường - K. Chánh Tổng
  Giữa 04 chắn thủ: @VuiNgo96 , @STROLLYMAN76, @Bà Gấu 1983, @Tackehoa8x8.
  Kết thúc ván 22: https://chanphom.com/replay3?l=l1rxmys6_v1h_iw
  Chắn Pro 4.0 - 2023.07.11.21.26.30.
   
 3. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

  TTTT: Giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023"
  Chung kết giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023" . Diễn ra vào lúc 20h30’ ngày 11/7/2023.
  - Địa điểm thi đấu: Bàn 30 - P. Phủ Đường - K. Chánh Tổng
  Giữa 04 chắn thủ: @VuiNgo96 , @STROLLYMAN76, @Bà Gấu 1983, @Tackehoa8x8.
  Kết thúc ván 23: https://chanphom.com/replay3?l=l1rxmywp_v1h_kd
  Chắn Pro 4.0 - 2023.07.11.21.29.14.
   
 4. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

  TTTT: Giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023"
  Chung kết giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023" . Diễn ra vào lúc 20h30’ ngày 11/7/2023.
  - Địa điểm thi đấu: Bàn 30 - P. Phủ Đường - K. Chánh Tổng
  Giữa 04 chắn thủ: @VuiNgo96 , @STROLLYMAN76, @Bà Gấu 1983, @Tackehoa8x8.
  Kết thúc ván 24: https://chanphom.com/replay3?l=l1rxmz0z_v1h_rp
  Chắn Pro 4.0 - 2023.07.11.21.31.47.
   
 5. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

  TTTT: Giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023"
  Chung kết giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023" . Diễn ra vào lúc 20h30’ ngày 11/7/2023.
  - Địa điểm thi đấu: Bàn 30 - P. Phủ Đường - K. Chánh Tổng
  Giữa 04 chắn thủ: @VuiNgo96 , @STROLLYMAN76, @Bà Gấu 1983, @Tackehoa8x8.
  Kết thúc ván 25: https://chanphom.com/replay3?l=l1rxmz6e_v1h_ni
  Chắn Pro 4.0 - 2023.07.11.21.35.03.
   
 6. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

  TTTT: Giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023"
  Chung kết giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023" . Diễn ra vào lúc 20h30’ ngày 11/7/2023.
  - Địa điểm thi đấu: Bàn 30 - P. Phủ Đường - K. Chánh Tổng
  Giữa 04 chắn thủ: @VuiNgo96 , @STROLLYMAN76, @Bà Gấu 1983, @Tackehoa8x8.
  Kết thúc ván 26: https://chanphom.com/replay3?l=l1rxmz9r_v1h_4j
  Chắn Pro 4.0 - 2023.07.11.21.37.02.
   
 7. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

  TTTT: Giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023"
  Chung kết giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023" . Diễn ra vào lúc 20h30’ ngày 11/7/2023.
  - Địa điểm thi đấu: Bàn 30 - P. Phủ Đường - K. Chánh Tổng
  Giữa 04 chắn thủ: @VuiNgo96 , @STROLLYMAN76, @Bà Gấu 1983, @Tackehoa8x8.
  Kết thúc ván 27: https://chanphom.com/replay3?l=l1rxmzdl_v1h_3r
  Chắn Pro 4.0 - 2023.07.11.21.39.20.
   
 8. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

  TTTT: Giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023"
  Chung kết giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023" . Diễn ra vào lúc 20h30’ ngày 11/7/2023.
  - Địa điểm thi đấu: Bàn 30 - P. Phủ Đường - K. Chánh Tổng
  Giữa 04 chắn thủ: @VuiNgo96 , @STROLLYMAN76, @Bà Gấu 1983, @Tackehoa8x8.
  Kết thúc ván 28: https://chanphom.com/replay3?l=l1rxmzj6_v1h_ej
  Chắn Pro 4.0 - 2023.07.11.21.42.43.
   
 9. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

  TTTT: Giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023"
  Chung kết giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023" . Diễn ra vào lúc 20h30’ ngày 11/7/2023.
  - Địa điểm thi đấu: Bàn 30 - P. Phủ Đường - K. Chánh Tổng
  Giữa 04 chắn thủ: @VuiNgo96 , @STROLLYMAN76, @Bà Gấu 1983, @Tackehoa8x8.
  Kết thúc ván 29: https://chanphom.com/replay3?l=l1rxmzm1_v1h_h6
  Chắn Pro 4.0 - 2023.07.11.21.44.25.
   
 10. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

  TTTT: Giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023"
  Chung kết giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023" . Diễn ra vào lúc 20h30’ ngày 11/7/2023.
  - Địa điểm thi đấu: Bàn 30 - P. Phủ Đường - K. Chánh Tổng
  Giữa 04 chắn thủ: @VuiNgo96 , @STROLLYMAN76, @Bà Gấu 1983, @Tackehoa8x8.
  Kết thúc ván 30: https://chanphom.com/replay3?l=l1rxmzrm_v1h_aa
  Chắn Pro 4.0 - 2023.07.11.21.47.45.
   
 11. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

  TTTT: Giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023"
  Chung kết giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023" . Diễn ra vào lúc 20h30’ ngày 11/7/2023.
  - Địa điểm thi đấu: Bàn 30 - P. Phủ Đường - K. Chánh Tổng
  Giữa 04 chắn thủ: @VuiNgo96 , @STROLLYMAN76, @Bà Gấu 1983, @Tackehoa8x8.
  Kết thúc ván 31: https://chanphom.com/replay3?l=l1rxmzx2_v1h_eb
  Chắn Pro 4.0 - 2023.07.11.21.51.02.
   
 12. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

  TTTT: Giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023"
  Chung kết giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023" . Diễn ra vào lúc 20h30’ ngày 11/7/2023.
  - Địa điểm thi đấu: Bàn 30 - P. Phủ Đường - K. Chánh Tổng
  Giữa 04 chắn thủ: @VuiNgo96 , @STROLLYMAN76, @Bà Gấu 1983, @Tackehoa8x8.
  Kết thúc ván 32: https://chanphom.com/replay3?l=l1rxn01c_v1h_db
  Chắn Pro 4.0 - 2023.07.11.21.54.24.
   
 13. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

  HỘI CHẮN BẮC NINH
  BTC SK HỘI CHẮN BẮC NINH
  THÔNG BÁO
  KẾT QUẢ THI ĐẤU TRẬN CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU: "QUAN HỌ QUÊ TÔI THÁNG 7 NĂM 2023
  Thời gian: 20h30' ngày 11/7/2022 tại bàn số 30 – P. Phủ đường – K. Chánh Tổng.
  Giữa 04 chắn thủ :
  - @VuiNgo96 ;@TROLLYMAN76; @Bà Gấu 1983 ; @Tackehoa8x8
  358150828_746253650585946_7201130439817099279_n.
  Kết quả như sau:
  Chắn Pro 4.0 - 2023.07.11.21.54.24. BTK 11-7.
  Sau 32 ván đấu đầy kịch tính và căng thẳng của 04 chắn thủ Một trận Chung kết thực sự mãn nhãn. Vị trí về Nhất được cạnh tranh hết sức khốc liệt, chỉ có thể quyết định ở những ván cuối cùng của trận đấu chung kết này và đã tìm được ra nhà vô địch và các vị trí xếp hạng như sau :
  1.@Tackehoa8x8 : +27đ .........Vô Địch
  2. @Bà Gấu 1983 : +3đ ..........Á Quân
  3. @STROLLYMAN76 : -1đ.............Về Ba
  4. @VuiNgo96 : -29đ............Về bốn
  Thay mặt BTC, Tổ TT&PV xin cảm ơn và chúc mừng 4 Chắn Thủ đã tham gia và hoàn thành trận đấu Chung kết. Cảm ơn ACE chắn thủ vào bàn theo dõi và cổ vũ cho các chắn thủ tham gia thi đấu trận chung kết thêm phần sôi động. Xin chào và hẹn gặp lại các chắn thủ trong các giải đấu tiếp theo do HCBN tổ chức.
  Xin trân trọng cảm ơn !
  - TT&PV: Tú Khiếu.
   
 14. Tú Khiếu

  Tú Khiếu Chánh tổng

  HỘI CHẮN BẮC NINH
  BAN TCSK HỘI CHẮN BẮC NINH
  TỔNG KẾT GIẢI ĐẤU
  "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023"
  Với Sự góp mặt của 48 chắn thủ tham gia giải đấu.
  Trải qua 6 ngày thi đấu vô cùng kịch tính và hấp dẫn, giải đấu đã chính thức khép lại với nhiều niềm vui của các chắn thủ được trải nghiệm những đam mê bộ môn chắn dân gian Sân Đình.
  Chúc mừng 4 chắn thủ đã thi đấu xuất sắc để có mặt tại trận Chung Kết.
  @VuiNgo96 , @STROLLYMAN76, @Bà Gấu 1983, @Tackehoa8x8.
  358150828_746253650585946_7201130439817099279_n.
  Tại trận thi đấu Chung kết , sau 32 ván đấu căng thẳng và hấp dẫn của 4 chắn thủ cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của anh chị em cũng như bạn bè yêu mến Hội chắn Bắc Ninh.
  Chúng ta đã tìm ra nhà vô địch của giải đấu "VỀ MIỀN QUAN HỌ THÁNG 7/2023"
  Xin được chúc mừng các chắn thủ
  1.Chắn thủ Vô địch : Tackehoa8x8
  2.Chắn thủ Á QUÂN: Bà Gấu 1983
  3.Chắn thủ về Ba : STROLLYMAN76
  4.Chắn thủ về Tư : VuiNgo96
  BTK 11-7.
  GIẢI THƯỞNG CHÍNH:
  - Giải Nhất : Nhận được 800 M Bảo + 01 bộ ấm chén in logo HCBN do anh Đàm Đức Quang - Hội phó HCBN kính tặng.
  - Giải Nhì: nhận được 600 M Bảo
  - Giải Ba: nhận được 400 M Bảo
  - Giải tư: nhận được 200 M Bảo
  Kết thúc giải đấu xin chúc mừng các chắn thủ đạt giải phụ: 50M bảo
  Gồm các chắn thủ.
  * Giải phụ cho 1 chắn thủ có điểm cao nhất toàn giải : 50M bảo
  Thanh Tuấn 1978 268đ Bảng 5 ngày 01/7 ID: 5022745
  * Giải phụ cho 1 chắn thủ có ván ù cao điểm nhất toàn giải đấu: 50M bảo
  Comngon3333 35 điểm Thông trì bạch tủ chi tám đỏ lèo có chíu - Vòng Tứ Kết 07/7/2023 ID: 4552775
  * Giải phụ cho các cước đặc sắc được áp dụng: 50M bảo
  22 quê tôi ID: 6310797 V10 bàn 30 ngày 03/7 Hoa rơi cửa phật.
  22 quê tôi HRCP.
  Scorpio ID: 5855555 V8 bàn 27 ngày 03/7 Hoa rơi cửa phật.
  Scorpio HRCP.
  Thành Côn 1991 ID: 8899 V2 bàn 29 ngày 05/7 Cá lội sân đình.
  Thành Côn 1991 CLSĐ.
  BTK cước phụ tháng 7-2023.
  BTC giải "Về miền quan họ tháng 7/2023" xin chân thành cảm ơn các ACE chắn thủ đã nhiệt tình tham gia giải đấu. Xin cảm ơn tình cảm của các mạnh thường quân đã ủng hộ về tinh thần và vật chất cho giải. Xin cảm ơn các cổ động viên đã nhiệt tình cổ vũ suốt thời gian diễn ra giải đấu.
  BTC sẽ chuyển trao giải thưởng cho chắn thủ trong thời gian sớm nhất, có vấn đề phát sinh xin báo lại BTC.
  BTC giải đấu VỀ MIỀN QUAN HỌ tháng 7/2023 xin trân trọng thông báo !
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 11/7/23
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.